Rodzaje rezystorów

Rezystory uziemiania punktu zerowego Szafy AWSC

rezystor wymuszajacy szafy awsc

Szafy AWSC / rezystory wymuszające wtórne

Seria rezystorów KFW / ZKFW ma zastosowanie w sieciach kompensowanych SN, jako rezystory wymuszające wtórne.

Stosuje się je w celu wymuszenia przepływu składowej czynnej prądu zwarciowego, poprzez podłączenie rezystora do uzwojenia wtórnego dławików gaszących (uzwój. wt. 500V). Sama kompensacja prądu ziemnozwarciowego zapewniana przez dławik powoduje stosunkowo wysoką zawodność działania automatyki zabezpieczeniowej.

Dławik gaszący posiada przekładnik prądowy, którego strona wtórna jest podłączona do zabezpieczeń. Wadą takiego rozwiązania jest to, że jeżeli prąd zwarcia nie jest właściwie skompensowany (powyżej 50%), to nie ma pewności zadziałania automatyki. Stąd korzystne jest zastosowanie rezystora wymuszającego.

Obliczenia wymuszonego prądu pierwotnego

Prąd pracy rezystora, dobiera się w taki sposób, by wymusić określony prąd pierwotny, po stronie pierwotnej dławika gaszącego. Poniższa tabela pokazuje sposób obliczenia wymuszonego prądu pierwotnego w zależności od prądu pracy rezystora. Zgodnie z parametrami określonymi w punkcie „Parametry rezystorów wymuszających wtórnych” rezystor może zostać wykonany na dowolny prąd pracy, mieszczący się w zakresie 500A – 1000A, co daje zakres prądów pierwotnych 20A – 40A.

Objaśnienia:
  • USIECI – Znamionowe napięcie sieci
  • UDŁAWIKA – Znamionowe napięcie pracy dławika gaszącego: UDŁAWIKA = USIECI / √3
  • UREZYSTORA – Napięcie pracy rezystora: napięcie na uzwojeniu wtórnym dławika = 500V
  • VD – Przekładnia dławika: VD = UDŁAWIKA / UREZYSTORA
  • IR – Znamionowy prąd rezystora: standardowo 500A
  • IW – Znamionowy prąd wymuszony pierwotny: IW = IR / VD

Przykład obliczeń dla 15,75K

UDŁAWIKA = 15750V / √3 = 9090V
UREZYSTORA = 500V

Obliczenia przekładni dławika: VD = UDŁAWIKA / UREZYSTORA = 9090V / 500V = 18,18
IR = 500A dla rezystancji rezystora 1,0Ω
Obliczenia pierwotnego prądu wymuszonego: IW = IR / VD = 500A / 18,18 = 27,5A

 

 

SIMPAX sp. z o.o.

Grabonóg 76
63-820 Piaski
(k. Gostynia)

+48 65 571 20 60
info@simpax.pl

a j

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce w Polityce cookies. Zapoznaj się także z zasadami przetwarzania danych.