Rodzaje rezystorów

Rezystory hamowania montowane wewnątrz pojazdu

 trakcyjne wewnatrz

Rezystor hamowania z wymuszonym chłodzeniem do stosowania wewnątrz pojazdu.

Zastosowanie

Rezystory hamowania do montażu wewnątrz pojazdu trakcyjnego stosuje się w: lokomotywach i pociągach elektrycznych, lokomotywach z silnikiem diesela

train loco

 

 

trakcyjne wewnatrz
Przykład konstrukcji rezystora z chłodzeniem wymuszonym stosowanego w lokomotywach elektrycznych i z napędem Diesel

Konstrukcja rezystorów hamowania montowanych wewnątrz pojazdu

Rezystory hamowania montowane wewnątrz pojazdu to konstrukcje z chłodzeniem wymuszonym w układzie pionowym.

Rezystor hamowania zbudowany jest z elementów oporowych taśmowych, zamontowanych w kanale, przez który przepływa powietrze chłodzące.  Dodatkowo rezystor wyposażony jest również w wentylator chłodzący lub montowany jest w obudowie, gdzie powietrze chłodzące jest dostarczone z zewnątrz [wentylator nie wchodzi wtedy w zakres dostawy rezystora przez SIMPAX]. Rezystor taki składa się najczęściej z dwóch modułów oporowych (w niektórych przypadkach jednego modułu oporowego), który podłącza się do choppera hamowania.

 

 

Najważniejsze cechy konstrukcji rezystora:

Konstrukcja odporna na działanie wilgoci.

Rezystor taki jest konstrukcją pionową o stopniu ochrony IP20, gdzie elementy aktywne rezystora (będące pod napięciem) narażone są na działanie wody oraz zanieczyszczeń. Jest on wykonany w całości z materiałów nierdzewnych lub materiałów pokrytych warstwami antykorozyjnymi (Rama wentylatora chłodzącego jest ocynkowana, a szynoprzewody są miedziane pokryte CuNi).

Konstrukcja odporna na wibracje:

Poszczególne połączenia części konstrukcji rezystora są wykonane połączeniami śrubowymi przez co zwraca się szczególną uwagę na odpowiedni dobór rodzaju połączeń śrubowych oraz momentów ich dokręcania. Rozwiązanie takie gwarantuje, że połączenia nie rozkręcą się podczas pracy na pojeździe. Dodatkowo dla rezystorów prototypowych wykonywane są badania odporności na wibracje zgodnie z normą EN-61373.

Rezystory te dodatkowo mają elementy spawane – rama, w której jest zamontowany wentylator chłodzący. Są one zgodne z normą EN-15085, Klasa CP-C2

Konstrukcja odporna na wysokie temperatury.

Elementy oporowe rezystorów nagrzewają się podczas pracy do temperatur około 500 - 600˚C, co powoduje ich wydłużenie i możliwość zetknięcia się ze sobą, a w konsekwencji powstawania zwarć wewnętrznych rezystora. W związku z tym konstrukcja rezystorów SIMPAX wykonana jest w taki sposób, by kompensować temperaturową rozszerzalność stali. Obudowy rezystorów wykonane są ze stali nierdzewnej odpornej na wpływ wysokich temperatur.

W jej konstrukcji przewidziane zostały następujące aspekty:

  • możliwie najbardziej wydajna wymiana powietrza, powodująca lepsze chłodzenie rezystora poprzez zastosowanie elementów oporowych powodujących małe opory przepływu powietrza chłodzącego.
  • zastosowanie wydajnych wentylatorów chłodzących wykonanych w standardach kolejowych. dzięki temu człon oporowy może mieć mniejsze gabaryty niż przy chłodzeniu naturalnym.
  • wyprowadzanie zacisków przyłączeniowych rezystorów w miejsce gdzie nie ma wysokich temperatur.

Parametry techniczne rezystora

 

Ilość modułów:

Podać

Standardowo 1 lub 2

 

Znamionowa rezystancja: Rn

Podać

[Ω] +7%/-5% zgodnie z EN-60322

Dopuszczalna minimalna rezystancja w minimalnej temperaturze pracy: Rmin

Podać

[Ω] Nie może spaść poniżej wartości powodującej większy prąd hamowania niż max prąd choppera

Dopuszczalna maksymalna rezystancja – rezystor gorący

Podać. Standardowo Rn + 35% – 40%

[Ω] Nie może wzrosnąć powyżej wartości powodującej zbyt małą moc rezystora hamowania

Znamionowa energia wydzielana podczas hamowania przy najgorszym przypadku

Podać

[J]

Znamionowa moc podczas hamowania, lub znamionowa moc ciągła

Podać

[kW]

Znamionowy cykl pracy

Proszę podać

Najczęściej dla rezystorów tego typu podaje się moc ciągłą.

Znamionowe napięcie pracy Un

Podać

[V] EN-50163

Napięcie szczytowe (peak voltage)

Podać

[V] Występuje np. podczas hamowania awaryjnego

Stopień zanieczyszczenia (pollution degree)

PD4

Zgodnie z EN-50124-1

Kategoria przepięć

OV2

Zgodnie z EN-50124-1

Znamionowe napięcie izolacji: Unm

Zależy od Un

Zgodnie z EN-50124-1

Napięcie udarowe: Uni

Zależy od Un, PD, OV

Zgodnie z EN-50124-1

Napięcie testowe izolacji

Zależy od Un

Zgodnie z EN-60322

Stopień ochrony:

IP20

Dla obudowy oraz puszki przyłączeniowej

Rodzaj chłodzenia

Wymuszone

 

Maksymalna temperatura rezystora

Standardowo 600˚C

 

Dopuszczalne max. gabaryty rezystora:

Podać

 

Parametry wentylatora chłodzącego

Wentylator jest każdorazowo dobierany do parametrów rezystora

Napięcie zasilania silnik wentylatora

Podać

 

Warunki pracy

Temperatura otoczenia (ambient temperature)

Podać

Standardowo: -25˚C; 40˚C

Maksymalna wysokość pracy n.p.m. (Max operating altitude)

Podać

Standardowo < 1000m n.p.m.

Dragania i wibracje (shock and vibration)

Cat. 1 / Class A wszystkie kierunki

Zgodnie z EN-61373

Kategoria korozyjności

(Environment corrosivity category)

C5-I

Zgodnie z ISO12944-2

Pozostałe

Maksymalna temperatura powietrza wylatującego z rezystora

Standardowo < 200˚C

 

Poziom hałasu rezystora

Sound power level

≤70dB

Zgodnie z

IEC 60076-10 at 1 m distance

Rodzaje badań rezystora

S – standardowo, O – Opcja, N – nie występuje

 

Rodzaj badania

Badanie typu (dla prototypu)

Badania rutynowe (każda sztuka)

Standard

Oględziny wzrokowe

S

S

IEC 61287-1

Kontrola wymiarów

S

S

IEC 61287-1

Kontrola masy rezystora

S

O

IEC 61287-1

Kontrola oznaczeń rezystora

S

S

IEC 61287-1

Pomiar rezystancji rezystora

S

S

EN 60322

Pomiar indukcyjności

O

N

EN 60322

Pomiar przyrostu temperatury rezystora (test pod obciążeniem)

O / S

N

EN 60322

Test wibracyjnych (shock and vibration test)

O / S

N

EN 61373

Test izolacji

S

S

EN 60322

Badanie ekspozycji na deszcz

O

N

EN 60322

Inne rodzaje badań na życzenie

O

O

 

Stosowane normy

  • EN-60322:2011 / Zastosowania kolejowe - Wyposażenia elektryczne taboru - Wymagania dla oporników mocy budowy otwartej
  • EN-50124-1:2006 / Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Część 1: Wymagania podstawowe - Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
  • EN-61373:2011 / Zastosowania kolejowe - Wyposażenie taboru kolejowego - Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje
  • EN-60077:2018 / Zastosowania kolejowe - Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego - Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne
  • EN-60529:2003 / Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
  • EN-15085-1:2007+A1:2013 / Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 1: Postanowienia ogólne

SIMPAX sp. z o.o.

Grabonóg 76
63-820 Piaski
(k. Gostynia)

+48 65 571 20 60
info@simpax.pl

a j

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce w Polityce cookies. Zapoznaj się także z zasadami przetwarzania danych.