Rezystory · Rezystory taśmowe RB

ABB
Enea
Energia
RWE
Tauron
GE
Alstom

Zastosowanie: 

Rezystory taśmowe można stosować do każdej aplikacji o prądzie ciągłym powyżej 100A

Budowa: 

Rezystory RB zbudowane są z taśm oporowych wykonanych ze stali FeCr lub NiCr połączonych ze sobą w pakiety. Pakiety płyt montowane są na ramie tworząc gotowe rezystory. 

Parametry / warunki pracy rezystorów RB

Zakres mocy ciągłych:   od 2kW do dowolnej mocy w zależności od potrzeby danej aplikacji. 
Zakres prądów ciągłych:   od 100A do dowolnej wartości prądu poprzez łączenie równoległe
Zakres rezystancji:   Wynikająca z mocy i prądu pracy
Tolerancja rezystnacji:   ±10%, na żądanie niższa
Napięcie pracy:   Do 1000V. Można je również stosować do aplikacji średnionapięciowych
Napięcie wytrzymywane izolacji:   3500VAC / 1min. (w wykonaniu standardowym)
Temp. stali oporowej dla pracy ciągłej:   400°C ±50°C
Temperatura min. / max. otoczenia:   -40°C / 50°C
Warunki instalacji rezystora:   Wnętrzowe lub napowietrzne (dla rezystorów zabudowanych)
Stopień ochrony:   IP00 – IP23

Gabaryty rezystorów RB

W zależności od mocy rezystora (dostępne na żądanie)

Warunki pracy 

  • Praca ciągła, cykliczna, impulsowa 
  • Praca wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń 
  • Praca w atmosferze nie zawierającej gazów i mieszanek wybuchowych oraz oparów żrących 
  • Wilgotność względna do 95 % przy temperaturze +22 c ( 293 K ) 
  • Wysokość instalowania nie większa niż 1000m n.p.m. 

Zgodność z normami 

  • PN-EN 60947-1: Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, Część 1: Postanowienia ogólne 
  • PN-EN 60071-1: Koordynacja izolacji: Część 1: Definicja zasady i reguły 
  • PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

 

logo

SIMPAX sp. z o.o. 
Grabonóg 76
63-820 Piaski 
tel. +48 65 571 20 60
info@simpax.pl