Rezystory · Rezystory cementowe RC

ABB
Enea
Energia
RWE
Tauron
GE
Alstom

I Rezystory cementowe RC są najbardziej podstawową konstrukcją rezystorów drutowych i tasiemkowych stosowanych głównie, jako rezystory hamowania, rezystory mocy, oraz rezystory obciążające o mocach w zakresie 300W do 10000W. Przeznaczone są głównie do zastosowań wnętrzowych.

Budowa

Konstrukcja rezystorów RC składa się z ceramicznego wałka, na który nawinięty jest - w zależności od obciążenia - drut lub tasiemka oporowa. Całość jest pokryta specjalną masą glinkową, odporną na wysokie temperatury. Zaletą masy stosowanej przez SIMPAX, jest brak dymienia przy pierwszym użyciu.

Warunki pracy

 • praca ciągła, cykliczna, impulsowa
 • praca wewnątrz pomieszczeń
 • praca w atmosferze nie zawierającej gazów i mieszanek wybuchowych oraz oparów żrących
 • temperatura otoczenia:
  • najniższa długotrwała -5°c,
  • najwyższa 24 - godzinna 30°c,
  • najwyższa krótkotrwała - 55°c
 • wilgotność względna do 95 % przy temperaturze +22 c ( 293 k )
 • wysokość instalowania nie większa niż 1000m n.p.m.
 • sposób montażu zgodnie z załączonymi rysunkami

Zgodność z normami

 • PN-EN 60947-1: Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, Część 1: Postanowienia ogólne
 • PN-EN 60071-1: Koordynacja izolacji: Część 1: Definicja zasady i reguły
 • PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Dostępność

 • 3 - 5 dni roboczych (dla partii 1 - 5szt.).
 • w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość skrócenia dostawy do 3 dni roboczych

Parametry / warunki pracy rezystorów RC

Zakres mocy ciągłych:   300W – 10 000W
Zakres prądów ciągłych:   RC1: 0,4A – 15A; RC2: 0,4A – 30A; RC4: 0,4A – 60A
Zakres rezystancji:   Wynikająca z mocy i prądu pracy
Tolerancja rezystancji:   ±10%, na żądanie niższa
Napięcie pracy:   Do 1000V
Napięcie wytrzymywane izolacji:   2500VAC / 1min.
Temp. powierzchni tuby rezystora dla pracy ciągłej:   390°C ±15°C
Temperatura min. / max. otoczenia:   -5°C / 50°C
Warunki instalacji rezystora:   Instalować wewnątrz pomieszczeń w miejscach gdzie  jest zapewniona wymiana powietrza
Stopień ochrony:   IP00 – IP20

logo

SIMPAX sp. z o.o. 
Grabonóg 76
63-820 Piaski 
tel. +48 65 571 20 60
info@simpax.pl