Ostatnie realizacje

ABB
Enea
Energia
RWE
Tauron
GE
Alstom

Realizacje

Typ rezystora: Rezystor uziemiający 2500A, 20kV z odłącznikiem i wyłącznikiem próżnowym dla fabryki VW

Typ rezystora: Rezystory testowe 3A - 2500A, 36kV

Zastosowanie: Rezystory testowe dla Instytutu Elektrotechniki

Typ rezystora: Rezystor obciążający 1,8MW (4x450kW), 400VAC, do obciążania / testowania generatora

Typ rezystora: Rezystor rozruchowy

Zastosowanie: Lokomotywa ET21

Typ rezystora: Rezystor hamowania rozładowczy

Zastosowanie: Autobus elektryczny.

Typ rezystora: Rezystory hamowania oraz rozruchowe

Zastosowanie: Tramwaj.

logo

SIMPAX sp. z o.o. 
Grabonóg 76
63-820 Piaski 
tel. +48 65 571 20 60
info@simpax.pl