Marka · Ochrona Danych / RODO

ABB
Enea
Energia
RWE
Tauron
GE
Alstom

Klauzula infrmacyjna dla klientów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Simpax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Grabonóg 76, 63-820 Piaski, Tel. 65 5712060 NIP 6961877279. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Eisop. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie 655712060 lub 605860600.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
  • badania poziomu satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 4. podane przez Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym z obowiązku nałożonego z mocy prawa lub na zlecenie administratora; obsługa informatyczna, prawna, płatnicza, kurierska, transportowa, ochroniarska mienia, audytowa, kontrolna, korespondencja
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy której dane dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
 9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

logo

SIMPAX sp. z o.o. 
Grabonóg 76
63-820 Piaski 
tel. +48 65 571 20 60
info@simpax.pl