Marka · Misja

ABB
Enea
Energia
RWE
Tauron
GE
Alstom

W SIMPAX mamy świadomość, odpowiedzialności, jaką ponosimy za rezystory pracujące w urządzeniach Klientów, dlatego wyraziliśmy ją w Misji naszej działalności:

Pociąg Ludzie na schodach

Misją SIMPAX jest produkowanie rezystorów o parametrach jakościowych adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb oraz gwarantujących pewność i bezpieczeństwo ich działania. Misję zamierzamy realizować poprzez ścisłą specjalizację w produkcji rezystorów, koncentrowanie się wyłącznie na rozwijaniu wiedzy produkcyjnej w zakresie projektowania oraz wytwarzania rezystorów w oparciu o:

  • tradycje i wykorzystanie know-how poprzedników
  • inwestycje w najnowsze technologie
  • nieustanne szkolenia kadry inżynierskiej
  • własne zaplecze produkcyjne
  • certyfikowanie procesów produkcyjnych przez niezależne jednostki
  • certyfikowanie procesów produkcyjnych przez Klientów
  • dodatkowe, własne wewnętrzne procedury kontroli

logo

SIMPAX sp. z o.o. 
Grabonóg 76
63-820 Piaski 
tel. +48 65 571 20 60
info@simpax.pl